Moestue Group skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og ønsker å ta ansvar for vår miljøpåvirkning. I januar 2023 etablerte vi derfor en klima- og miljøgruppe som jobber målrettet og systematisk med klima- og miljøspørsmål, samt med arbeidsmiljøet i bedriften. Alle daglige ledere og avdelingsledere er med i den utvidede gruppen.

En viktig del av arbeidet er å oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering, hvilket vi forventer å ha på plass i løpet av andre eller tredje kvartal 2023. Dette innebærer at vi har etablert et miljøledelsessystemsom styrer klima- og miljøarbeidet, og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen var det første klima- og miljøgruppen tok tak i, men hoveddelen av arbeidet dreier seg om utvikling av Moestue Groups bærekraftstrategi innen utgangen av 2023. Moestue Group etterlever også prinsippene i «BSCI Code of Conduct», som er en integrert del av måten vi jobber med våre leverandører på.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det følgende policy for klima og miljø som leder vårt arbeid:

Moestue Group har som visjon å være best på bærekraft i vår bransje i Norge. Vi ønsker å ta samfunnsansvar, særlig med tanke på miljøet. For å bidra til å redusere utslipp vil Moestue Group ha fokus på bærekraftige produkter og klimasmart emballasje, som er de områdene hvor det er mest å hente på forbedringer og hvor vi har best mulighet til å være en positiv påvirkningskraft.

Miljøpolicyen følges opp med følgende konkrete mål:

Status i 2022Mål for 2030
Bærekraftig sertifiserte produkter19,4 %30 %
Klimasmart emballasje44,8 % uten BiB / 55,2 % med BiB60 % uten BiB / 70 % med BiB

Tallene gjelder andel av totalomsetning i liter

Følgende konkrete tiltak gjøres:

  • Nye innkjøpsrutiner hvor produktsjefer er ansvarlige for å lete etter nye bærekraftige og/eller klimasmarte produkter som kan erstatte eller supplere det eksisterende sortimentet. Alle nye viner under 350 kroner, nye brennevinsprodukter under 450 kroner, all ny øl og samtlige nye alkoholfrie produkter skal være bærekraftige og/eller klimasmarte.
  • Nye rutiner for optimalisering av emballasje på eksisterende produkter, hvor vi bruker vår påvirkningskraft til å stimulere våre leverandører til å gå over til mer klimasmart emballasje. De tunge glassflaskene må bort!
  • For alle våre større leverandører (med årlig innkjøp over 2 mill. NOK) skal det foreligge en skriftlig avtale som regulerer at våre krav til klimasmarte og bærekraftige produkter imøtekommes.

Planer for arbeidsmiljøet i bedriften

Vi anser videre sykefravær som vår viktigste indikator på om vi har et godt arbeidsmiljø, og vi har derfor definert følgende tilleggsmål:

Status i 2022Mål for 2030
Sykefravær0,6 %0,6 %

Vi har allerede et lavt sykefravær, men det må vi jobbe proaktivt med for å beholde lavt. Vi ser derfor det å ligge under 1 % som et veldig bra resultat.

For å opprettholde dette skal vi:

  • Ha et godt inneklima
  • Legge til rette for et trivelig arbeidsmiljø
  • Sørge for ergonomiske tilpasninger på arbeidsplassen
  • Utvise fleksibilitet når det gjelder kontortid

Vi ønsker innspill!

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunn.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Moestue Group i årene fremover.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Moestue Group?

Send dine forslag til helga@flaatenvin.no

Vi ser frem til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!